Việc Làm

Xem tất cả »
Thông báo tuyển dụng
Vision & Associates là một công ty tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực Tư vấn luật – Tư vấn sở hữu trí tuệ - Tư vấn đầu tư và kinh doanh.Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tiềm...
 

Thông tin tuyển dụng

Xem tất cả »
Thông báo tuyển dụng
Vision & Associates là một công ty tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực Tư vấn luật – Tư vấn sở hữu trí tuệ - Tư vấn đầu tư và kinh doanh.Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tiềm...
 

Kỷ luật sinh viên

Xem tất cả »
Quyết định Kỷ luật
Quyết định kỷ luật đối với các sinh viên thuê và nhờ người đi học hộ, học thay.