Thông báo

Xem tất cả »
Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 chưa có số tài khoản
Đề nghị sinh viên cung cấp Biên lại giao dịch hoặc giấy xác nhận số tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cho phòng Tài chính - kế toán (Phòng A102) Trước ngày 19/7/2019
 

Kỷ luật sinh viên

Xem tất cả »
Quyết định Kỷ luật
Quyết định kỷ luật đối với các sinh viên thuê và nhờ người đi học hộ, học thay.