Chế độ chính sách

Danh sách MGHP sinh viên K43 HK I 2018-2019
Danh sách MGHP sinh viên K43 HK I 2018-2019
 
Danh sách sinh viên K43 được trả lại học phí học kỳ I năm học 2018-2019
Danh sách sinh viên K43 được trả lại học phí học kỳ I năm học 2018-2019
 
Danh sách Hỗ trợ chi phí học tập K43 Học kỳ 1 2018-2019
Danh sách Hỗ trợ chi phí học tập K43 Học kỳ 1 2018-2019
 
Danh sách sinh viên K43 hưởng Trợ cấp xã hội từ HK I 2018-2019
Danh sách sinh viên K43 hưởng Trợ cấp xã hội từ HK I 2018-2019
 
Chế độ chính sách cho sinh viên các khóa 40, 41 & 42 HK I năm học 2018 - 2019
DS sinh viên khóa 40, 41 & 42 được hưởng chế độ MGHP, HTCPHT, TCXH học kỳ I năm học 2018 - 2019