Thông báo

Khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm năm 2022
Khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm năm 2022
 
Công ty Luật 24H tuyển dụng 05 Cử nhân Luật làm việc tại Văn Phòng Hà Nội
Công ty Luật 24H tuyển dụng 05 Cử nhân Luật làm việc tại Văn Phòng Hà Nội
 
Điểm rèn luyện sinh viên Khóa 43 (2018-2022) hệ đào tạo chính quy văn băng 1
Điểm rèn luyện sinh viên Khóa 43 (2018-2022) hệ đào tạo chính quy văn băng 1
 
[Quyết định] Học bổng khuyến khích
Học bổng khuyến khích học kỳ II (21-22) sinh viên Khoá 43,44 và học kỳ I (21-22) sinh viên Khoá 45
 
DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP NHẬN VÀO KÝ TÚC XÁ ĐỢT 1 NĂM 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP NHẬN VÀO KÝ TÚC XÁ ĐỢT 1 NĂM 2022
 
Thư ngỏ Về việc mời tham gia khảo sát, lấy ý kiến của cựu sinh viên, học viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Thư ngỏ Về việc mời tham gia khảo sát, lấy ý kiến của cựu sinh viên, học viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thư ngỏ Về việc mời tham gia khảo sát, lấy ý kiến của nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động nhân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thư ngỏ Về việc mời tham gia khảo sát, lấy ý kiến của nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động nhân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên
Thông báo về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên
 
Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel - tuyển dụng vị trí nhân viên pháp lý tại Hà Nội
Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel - Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đang tuyển dụng vị trí nhân viên pháp lý tại Hà Nội
 
Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn ,giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội của sinh viên các khoá 43, 44, 45 và Khoá 46
Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn ,giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội của sinh viên các khoá 43, 44, 45 và Khoá 46 học kỳ II (2021 - 2022)
 
Đăng ký tiêm mũi 3 vaccine covid-19 cho người học của trường vào ngày 09/02/2022 tại bệnh viện Giao thông vận tải
Đăng ký tiêm mũi 3 vaccine covid-19 cho người học của trường vào ngày 09/02/2022 tại bệnh viện Giao thông vận tải
 
Về vệc thu nhận bổ sung hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Khoá 46
Về vệc thu nhận bổ sung hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Khoá 46
 
Ban hành thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022" của Trường Đại học Luật Hà Nội
Ban hành thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022" của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (Anphamco Co., Ltd) tuyển dụng
Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (Anphamco Co., Ltd) tuyển dụng
 
Quyết định Ban cán sự lâm thời các lớp Khóa 46 đại học hệ chính quy năm học 2021-2022
Quyết định Ban cán sự lâm thời các lớp Khóa 46 đại học hệ chính quy năm học 2021-2022
 
Công ty đấu giá hợp danh Hà Thành tuyển dụng
Công ty đấu giá hợp danh Hà Thành tuyển dụng
 
Thủ khoa xuất sắc trình độ đại học, Khoá 42 hệ chính quy
Thủ khoa xuất sắc trình độ đại học, Khoá 42 hệ chính quy
 
Về việc triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”
Về việc triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”
 
TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI MÔNG CỔ DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2021
TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI MÔNG CỔ DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2021
 
Chính sách hỗ trợ sinh viên khó khăn ở trọ tại Hà Nội theo chỉ đạo của thành phố
Chính sách hỗ trợ sinh viên khó khăn ở trọ tại Hà Nội theo chỉ đạo của thành phố