Thông báo

Về việc triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”
Về việc triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”
 
TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI MÔNG CỔ DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2021
TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI MÔNG CỔ DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2021
 
Chính sách hỗ trợ sinh viên khó khăn ở trọ tại Hà Nội theo chỉ đạo của thành phố
Chính sách hỗ trợ sinh viên khó khăn ở trọ tại Hà Nội theo chỉ đạo của thành phố
 
Học bổng Honda dành cho sinh viên năm 2021
Học bổng Honda dành cho sinh viên năm 2021
 
Điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi trực tuyế Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi trực tuyế Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
 
Thông báo tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân"
Thông báo tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân"
 
Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2021
Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2021
 
SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
 
Chương trình học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020 của Chính phủ Cộng hòa Indonesia.
Chương trình học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020 của Chính phủ Cộng hòa Indonesia.
 
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ MGHP,HTCPHT,TCXH của sinh viên khóa 41,42,43 và 44
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ MGHP,HTCPHT,TCXH của sinh viên khóa 41,42,43 và 44
 
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH K44
Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn - giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Khóa 44
 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC KHÓA 44
Thực hiện theo kế hoạch số 3612/KH-ĐHLHN ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chương trình học bổng AMCHAM 2019
Chương trình học bổng AMCHAM 2019
 
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên khóa 41,42 và 43
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên khóa 41,42 và 43
 
Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 chưa có số tài khoản
Đề nghị sinh viên cung cấp Biên lại giao dịch hoặc giấy xác nhận số tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cho phòng Tài chính - kế toán (Phòng A102) Trước ngày 19/7/2019
 
Thông báo kế hoạch Lễ tốt nghiệp Khóa 40 và dâng hoa Phòng truyền thống ( Có bổ sung)
Thông báo kế hoạch Lễ tốt nghiệp Khóa 40 và dâng hoa Phòng truyền thống
 
Thông tin về ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019
Thông tin về ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019
 
Thông tin học bổng
Thông tin học bổng
 
Thông báo V/v cập nhật, bổ sung thông tin đối với tất cả sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v cập nhật, bổ sung thông tin đối với tất cả sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Quyết định Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên các khóa chính quy
Danh sách sinh viên các khóa chính quy thuộc diện miễn - giảm học phí năm 2019 (HK II 2018-2019 & HK I 2019-2020)