Thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
 
Thông báo :Về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thực hiện Kế hoạch 1665/KH-ĐHLHN ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội. Phòng Công tác sinh viên thông báo tới sinh viên toàn Trường một số nội dung sau:
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA 44, 45, 46 VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ (2022-2023)
Kết quả rèn luyện cùa từng sinh viên đã có trên phần mềm đánh giá KQRL đề nghị sinh viên kiểm tra, đối chiếu, nếu có thắc mắc, sinh viên phản ánh tới thầy, cô quản lý khoá của Phòng CTSV đến hết ngày thứ 6 (05/5/2023) để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung. Quá thời hạn trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.
 
Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2023
Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2023
 
NỘI DUNG TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 CÁC KHÓA 44, 45, 46 VÀ PHÂN HIỆU HỌC TRỰC TUYẾN
Các nội dung Chuyên đề theo Kế hoạch số 1285/KH-ĐHLHN ngày 074/2023 được đăntg tải trên Website Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch V/v Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 44,45,46 năm học 2022-2023
Kế hoạch V/v Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 44,45,46 năm học 2022-2023
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CA-DẮC-XTAN NĂM 2023
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (Thông tư số 06) và Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06 và chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2023 như sau:
 
QĐ 1080/QĐ-ĐHLHN Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy khóa 44 học kì II năm học 2022 - 2023, sinh viên các khóa 45, 46 và 47 học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024
Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy: Miễn, giảm 70%, giảm 50% học phi học kì II năm học 2022 - 2023 cho 32 sinh viên khóa 44; học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024 cho 127 sinh viên các khóa 45, 46 và 47 hệ đào tạo chính quy tập trung (có danh sách kèm theo).
 
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN KỲ 1 NĂM HỌC 2022- 2023 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 44,45,46 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
Thực hiện Kế hoạch 452/KH-ĐHLHN ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc xét điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022- 2023. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên khóa 44,45,46 học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 sẽ tiến hành thông qua hình thức trực tuyến
 
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên các khoá 44, 45, 46 và khóa 47
Phòng Công tác sinh viên thông báo đối với sinh viên khóa 44, 45, 46 và khoá 47 thuộc đối tượng quy định tại các văn bản nêu trên phải nộp các loại giấy tờ sau: 1. Đơn (theo mẫu); 2. Bản sao giấy khai sinh (bản chứng thực); 3. Bản sao (bản chứng thực) các loại giấy tờ để chứng minh mình thuộc các loại đối tượng trên. 4. Đối với sinh viên đã nộp hồ sơ và đã được xét duyệt hưởng trong toàn khoá học thì không phải nộp lại hồ sơ.
 
Kế hoạch Về việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2022
Kế hoạch Về việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2022
 
Kế hoạch Tổ chức đối thoại Hiệu trưởng và người học năm 2022
Kế hoạch Tổ chức đối thoại Hiệu trưởng và người học
 
QĐ 5326 QĐ-ĐHLHN Về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên các khoá 44, 45 và 46 hệ chính quy văn bằng thứ nhất
Công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên các khoá 44, 45 và 46 hệ chính quy văn bằng thứ nhất (có danh sách kèm theo)
 
QĐ 5286/QĐ-ĐHLHN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA 47
Miễn, giảm 70%, giảm 50% học phí cho 102 sinh viên khóa 47 hệ đào tạo chính quy tập chung (có danh sách kèm theo)
 
QĐ số 5287/QĐ-ĐHLHN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 47
Hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2022 - 2023 cho 29 sinh viên khóa 47 hệ đào tạo chính quy tập chung (có danh sách kèm theo)
 
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG CÁC KHÓA 44, 45 VÀ 46 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
Danh sách sinh viên dự kiến hưởng học bổng được đăng tải trên cổng thông tin của trường, sinh viên kiểm tra đối chiếu kết quả học tập và rèn luyện. Nếu có thắc mắc, sinh viên làm đơn (nêu rõ nội dung) và gửi tới thầy, cô quản lý khóa của Phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2022 để kịp thời chỉnh sửa bổ sung. Quá thời hạn nêu trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.
 
Thông báo: Thu thập ý kiến, kiến nghị, đề xuất của học viên, sinh viên cho “Buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng và học viên, sinh viên"
Đây là một hoạt động thường niên trong Kế hoạch công tác năm 2021 – 2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng với toàn bộ sinh viên, học viên của Trường. Để việc giải đáp những vấn đề mà học viên, sinh viên đặt ra được hiệu quả, có hệ thống và thỏa đáng nhất.
 
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên K42 (2017-2021)
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên K42 (2017-2021)