Thông báo

Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn ,giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội của sinh viên các khoá 43, 44, 45 và Khoá 46
Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn ,giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội của sinh viên các khoá 43, 44, 45 và Khoá 46 học kỳ II (2021 - 2022)
 
Đăng ký tiêm mũi 3 vaccine covid-19 cho người học của trường vào ngày 09/02/2022 tại bệnh viện Giao thông vận tải
Đăng ký tiêm mũi 3 vaccine covid-19 cho người học của trường vào ngày 09/02/2022 tại bệnh viện Giao thông vận tải
 
Về vệc thu nhận bổ sung hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Khoá 46
Về vệc thu nhận bổ sung hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Khoá 46
 
Ban hành thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022" của Trường Đại học Luật Hà Nội
Ban hành thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022" của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định Ban cán sự lâm thời các lớp Khóa 46 đại học hệ chính quy năm học 2021-2022
Quyết định Ban cán sự lâm thời các lớp Khóa 46 đại học hệ chính quy năm học 2021-2022
 
Thủ khoa xuất sắc trình độ đại học, Khoá 42 hệ chính quy
Thủ khoa xuất sắc trình độ đại học, Khoá 42 hệ chính quy
 
Về việc triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”
Về việc triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”
 
TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI MÔNG CỔ DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2021
TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI MÔNG CỔ DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2021
 
Chính sách hỗ trợ sinh viên khó khăn ở trọ tại Hà Nội theo chỉ đạo của thành phố
Chính sách hỗ trợ sinh viên khó khăn ở trọ tại Hà Nội theo chỉ đạo của thành phố
 
Học bổng Honda dành cho sinh viên năm 2021
Học bổng Honda dành cho sinh viên năm 2021
 
Điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi trực tuyế Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi trực tuyế Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
 
Thông báo tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân"
Thông báo tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân"
 
Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2021
Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2021
 
SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
 
Chương trình học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020 của Chính phủ Cộng hòa Indonesia.
Chương trình học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020 của Chính phủ Cộng hòa Indonesia.
 
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ MGHP,HTCPHT,TCXH của sinh viên khóa 41,42,43 và 44
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ MGHP,HTCPHT,TCXH của sinh viên khóa 41,42,43 và 44
 
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH K44
Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn - giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Khóa 44
 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC KHÓA 44
Thực hiện theo kế hoạch số 3612/KH-ĐHLHN ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chương trình học bổng AMCHAM 2019
Chương trình học bổng AMCHAM 2019
 
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên khóa 41,42 và 43
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên khóa 41,42 và 43