Thông báo

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa 44, 45 và khoá 46
Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện (ĐRL) của mình trong học kỳ 2, năm học 2021-2022 bằng cách sử dụng phần mềm đánh giá ĐRL trên Website theo đường link sau: http://58.186.31.127:8080/Practise Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên có phản hồi về kết quả vui lòng phản hồi trực tiếp đến trưởng khóa quản lý, cụ thể: - Khóa 44: Cô Phan Thuỳ Dương - Phòng B102 - Khóa 45: Thầy Vũ Gia Hoàng – Phòng B103 - Khóa 46: Thầy Phan Hùng Quang – Phòng B103 - Thời gian tiếp nhận phản hồi từ: 08/12/2022 – 10/12/2022./.
 
Quyết định ban cán sự lâm thời khóa 47 đại học hệ chính quy năm học 2022 - 2023
Công nhận Ban cán sự lâm thời các lớp khóa 47 đại học hệ chính quy năm học 2022- 2023, gồm 114 sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo)
 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ TUYỂN DỤNG:
4 nhân viên pháp chế Mô tả công việc: +Làm việc với khách hàng, tư vấn cho khách hàng về các thủ tục xuất nhập cảnh, thành lập doanh nghiệp, góp vốn đầu tư, giấy phép lao động,… +Soạn công văn, giấy tờ pháp lý gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý vụ việc.
 
Quyết định 4319/QĐ - ĐHLHN Về việc hỗ trợ sinh viên khóa 47 đại học hệ chính quy có hoàn cảnh khó khăn
Hỗ trợ chó 21 sinh viên khóa 47 có hoàn cảnh khó khăn (có danh sách kèm theo). Áp dụng mức hỗ trợ đối với sinh viên có tên là 2.000.000 đồng (hai triệu dồng). Nguồn tiền hỗ trợ được trích từ quỹ học bổng tài trợ
 
QĐ 4371 26/10/2022 Về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
Cấp tiền trợ cấp xã hội từ học kỳ I năm học 2022 - 2023 bổ sung cho 04 sinh viên khóa 45 và khóa 46 (có danh sách kèm theo)
 
QĐ 4370 26/10/2022 về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy
QĐ 4370 26/10/2022 về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy và danh sách kèm theo
 
QĐ 4369 - 26/10/2022 Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy
QĐ 4369 - 26/10/2022 Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy và danh sách sinh vên kèm theo
 
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 42 TỐT NGHIỆP NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm;
 
KH4240/KH-DHLHN TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐÓN TIẾP TÂN SINH VIÊN KHÓA 47
KH4240/KH-DHLHN TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐÓN TIẾP TÂN SINH VIÊN KHÓA 47
 
Lịch tuần sinh hoạt công dân - khám sức khoẻ khóa 47
Lịch tuần sinh hoạt công dân - khám sức khoẻ khóa 47
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021- 2022 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC KHÓA 44, 45 VÀ KHÓA 46 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021- 2022 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC KHÓA 44, 45 VÀ KHÓA 46 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
 
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 47 năm học 2022 - 2023
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 47 năm học 2022 - 2023
 
BAN NỘI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 (ĐỢT 2)
BAN NỘI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 (ĐỢT 2)
 
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt giữa cố vấn học tập giáo viên chủ nhiệm năm học 2022-2023 với sinh viên hệ Đại học chính quy
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt giữa cố vấn học tập giáo viên chủ nhiệm năm học 2022-2023 với sinh viên hệ Đại học chính quy
 
Về việc khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022
Về việc khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022
 
Khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm năm 2022
Khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm năm 2022
 
Kế hoạch tổ chức phiên Giao dịch việc làm năm 2022
Kế hoạch tổ chức phiên Giao dịch việc làm năm 2022
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LỚP KHÓA 44,45 VÀ 46 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LỚP KHÓA 44,45 VÀ 46 NĂM HỌC 2022 - 2023
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LỚP KHÓA 44, 45 VÀ 46 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LỚP KHÓA 44, 45 VÀ 46 NĂM HỌC 2022 - 2023
 
DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP NHẬN VÀO KÝ TÚC XÁ ĐỢT 2 NĂM 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP NHẬN VÀO KÝ TÚC XÁ ĐỢT 2 NĂM 2022