QĐ số 5287/QĐ-ĐHLHN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 47

Đăng vào 21/12/2022 15:14

Danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập  kỳ 1 năm học 2022 - 2023 khóa 47: QĐ số 5287- QDĐHLHN Quyết định vè việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy.pdf