Khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm năm 2022

Đăng vào 25/08/2022 15:28

[KHẢO SÁT NHU CẦU TÌM KIẾM VIỆC LÀM]

Thực hiện Kế hoạch tổ chức " Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Luật và ngôn ngữ Anh” vào ngày 13 tháng 9 năm 2022, tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng, đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Luật và ngôn ngữ Anh; Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, người lao động được tiếp cận, tìm hiểu thị trường lao động thông qua các hoạt động của phiên giao dịch việc làm.

Phòng Công tác sinh viên tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu việc làm của sinh viên, cựu sinh viên Nhà Trường có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Link khảo sát: https://forms.office.com/r/dLpW5HiFDa

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - VÌ SINH VIÊN - TRÁCH NHIỆM - NHIỆT TÌNH - HIỆU QUẢ

-----

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

🏫 Địa điểm: Tầng 1 nhà B - Trường Đại học Luật Hà Nội

☎️ P. Lãnh đạo: 02438359802

☎️ P. Chuyên viên: 02438359801

📧 email: phongctsv@hlu.edu.vn