Thư ngỏ Về việc mời tham gia khảo sát, lấy ý kiến của cựu sinh viên, học viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 20/05/2022 20:05

Thân mời các cựu sinh viên học tại Trường từ khoá 38 đến khoá 42 thực hiện khảo sát theo đường link dưới đây:

📝📝📝📝https://forms.office.com/r/tgADTy3x26📝📝📝