Thông báo

QĐ 1080/QĐ-ĐHLHN Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy khóa 44 học kì II năm học 2022 - 2023, sinh viên các khóa 45, 46 và 47 học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024
Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy: Miễn, giảm 70%, giảm 50% học phi học kì II năm học 2022 - 2023 cho 32 sinh viên khóa 44; học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024 cho 127 sinh viên các khóa 45, 46 và 47 hệ đào tạo chính quy tập trung (có danh sách kèm theo).
 
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN KỲ 1 NĂM HỌC 2022- 2023 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 44,45,46 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
Thực hiện Kế hoạch 452/KH-ĐHLHN ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc xét điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022- 2023. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên khóa 44,45,46 học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 sẽ tiến hành thông qua hình thức trực tuyến
 
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên các khoá 44, 45, 46 và khóa 47
Phòng Công tác sinh viên thông báo đối với sinh viên khóa 44, 45, 46 và khoá 47 thuộc đối tượng quy định tại các văn bản nêu trên phải nộp các loại giấy tờ sau: 1. Đơn (theo mẫu); 2. Bản sao giấy khai sinh (bản chứng thực); 3. Bản sao (bản chứng thực) các loại giấy tờ để chứng minh mình thuộc các loại đối tượng trên. 4. Đối với sinh viên đã nộp hồ sơ và đã được xét duyệt hưởng trong toàn khoá học thì không phải nộp lại hồ sơ.
 
Kế hoạch Tổ chức đối thoại Hiệu trưởng và người học năm 2022
Kế hoạch Tổ chức đối thoại Hiệu trưởng và người học
 
QĐ 5326 QĐ-ĐHLHN Về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên các khoá 44, 45 và 46 hệ chính quy văn bằng thứ nhất
Công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên các khoá 44, 45 và 46 hệ chính quy văn bằng thứ nhất (có danh sách kèm theo)
 
QĐ 5286/QĐ-ĐHLHN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA 47
Miễn, giảm 70%, giảm 50% học phí cho 102 sinh viên khóa 47 hệ đào tạo chính quy tập chung (có danh sách kèm theo)
 
QĐ số 5287/QĐ-ĐHLHN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 47
Hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2022 - 2023 cho 29 sinh viên khóa 47 hệ đào tạo chính quy tập chung (có danh sách kèm theo)
 
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG CÁC KHÓA 44, 45 VÀ 46 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
Danh sách sinh viên dự kiến hưởng học bổng được đăng tải trên cổng thông tin của trường, sinh viên kiểm tra đối chiếu kết quả học tập và rèn luyện. Nếu có thắc mắc, sinh viên làm đơn (nêu rõ nội dung) và gửi tới thầy, cô quản lý khóa của Phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2022 để kịp thời chỉnh sửa bổ sung. Quá thời hạn nêu trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.
 
Thông báo: Thu thập ý kiến, kiến nghị, đề xuất của học viên, sinh viên cho “Buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng và học viên, sinh viên"
Đây là một hoạt động thường niên trong Kế hoạch công tác năm 2021 – 2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng với toàn bộ sinh viên, học viên của Trường. Để việc giải đáp những vấn đề mà học viên, sinh viên đặt ra được hiệu quả, có hệ thống và thỏa đáng nhất.
 
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên K42 (2017-2021)
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên K42 (2017-2021)
 
THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa 44, 45 và khoá 46
Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện (ĐRL) của mình trong học kỳ 2, năm học 2021-2022 bằng cách sử dụng phần mềm đánh giá ĐRL trên Website theo đường link sau: http://58.186.31.127:8080/Practise Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên có phản hồi về kết quả vui lòng phản hồi trực tiếp đến trưởng khóa quản lý, cụ thể: - Khóa 44: Cô Phan Thuỳ Dương - Phòng B102 - Khóa 45: Thầy Vũ Gia Hoàng – Phòng B103 - Khóa 46: Thầy Phan Hùng Quang – Phòng B103 - Thời gian tiếp nhận phản hồi từ: 08/12/2022 – 10/12/2022./.
 
Quyết định ban cán sự lâm thời khóa 47 đại học hệ chính quy năm học 2022 - 2023
Công nhận Ban cán sự lâm thời các lớp khóa 47 đại học hệ chính quy năm học 2022- 2023, gồm 114 sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo)
 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ TUYỂN DỤNG:
4 nhân viên pháp chế Mô tả công việc: +Làm việc với khách hàng, tư vấn cho khách hàng về các thủ tục xuất nhập cảnh, thành lập doanh nghiệp, góp vốn đầu tư, giấy phép lao động,… +Soạn công văn, giấy tờ pháp lý gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý vụ việc.
 
Quyết định 4319/QĐ - ĐHLHN Về việc hỗ trợ sinh viên khóa 47 đại học hệ chính quy có hoàn cảnh khó khăn
Hỗ trợ chó 21 sinh viên khóa 47 có hoàn cảnh khó khăn (có danh sách kèm theo). Áp dụng mức hỗ trợ đối với sinh viên có tên là 2.000.000 đồng (hai triệu dồng). Nguồn tiền hỗ trợ được trích từ quỹ học bổng tài trợ
 
QĐ 4371 26/10/2022 Về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
Cấp tiền trợ cấp xã hội từ học kỳ I năm học 2022 - 2023 bổ sung cho 04 sinh viên khóa 45 và khóa 46 (có danh sách kèm theo)
 
QĐ 4370 26/10/2022 về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy
QĐ 4370 26/10/2022 về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy và danh sách kèm theo
 
QĐ 4369 - 26/10/2022 Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy
QĐ 4369 - 26/10/2022 Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy và danh sách sinh vên kèm theo
 
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 42 TỐT NGHIỆP NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm;
 
KH4240/KH-DHLHN TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐÓN TIẾP TÂN SINH VIÊN KHÓA 47
KH4240/KH-DHLHN TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐÓN TIẾP TÂN SINH VIÊN KHÓA 47