[GÓP Ý] Quy chế xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy văn bằng 1 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 06/06/2022 09:01

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường về việc xây dựng Quy chế "xét chọn, tuyên dương, khen thưởng  thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy văn bằng 1 của Trường Đại học Luật Hà Nội", 

Phòng Công tác sinh viên đã hoàn thiện Dự thảo. Kính đề nghị Quý đơn vị  và các bạn sinh viên nghiên cứu và có ý kiến góp ý đối với Dự thảo.

Dự thảo Quy chế: Chi tiết

Thời hạn đóng góp ý kiến: Ngày 07/6/2022

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: phongctsv@hlu.edu.vn.