THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA 44, 45, 46 VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ (2022-2023)

Đăng vào 28/04/2023 10:25

Kết quả rèn luyện cùa từng sinh viên đã có trên phần mềm đánh giá KQRL đề nghị sinh viên kiểm tra, đối chiếu, nếu có thắc mắc, sinh viên phản ánh tới thầy, cô quản lý khoá của Phòng CTSV đến hết ngày thứ 6 (05/5/2023) để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung. Quá thời hạn trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.