QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RỀN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA 44,45 VÀ 46 HỆ CHÍNH QUY VĂN BÀNG THỨ NHẤT:

Đăng vào 31/05/2023 10:45

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RỀN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA 44,45 VÀ 46 HỆ CHÍNH QUY VĂN BÀNG THỨ NHẤT:

Link danh sách kèm theo: https://drive.google.com/file/d/1SnSyvfEQoylyzLcJZKFfnUb2t5I6Hl2L/view?usp=sharing