Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên các khoá 44, 45, 46 và khóa 47

Đăng vào 13/02/2023 16:58

THÔNG BÁO

(Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên các khoá 44, 45, 46 và khóa 47)

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học. Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên Tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Phòng Công tác sinh viên thông báo đối với sinh viên khóa 44, 45, 46 và khoá 47 thuộc đối tượng quy định tại các văn bản nêu trên phải nộp các loại giấy tờ sau:

1. Đơn (theo mẫu);

2. Bản sao giấy khai sinh (bản chứng thực);

3. Bản sao (bản chứng thực) các loại giấy tờ để chứng minh mình thuộc các loại đối tượng trên.

4. Đối với sinh viên đã nộp hồ sơ và đã được xét duyệt hưởng trong toàn khoá học thì không phải nộp lại hồ sơ.

Hình thức nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, 87 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, cụ thể: Nộp cho cán bộ quản lý các khoá của Phòng Công tác sinh viên:

Cán bộ quản lý khóa 44: Cô Phan Thùy Dương      - Phòng B102

Cán bộ quản lý khóa 45: Thầy Vũ Gia Hoàng        - Phòng B103

Cán bộ quản lý khóa 46: Thầy Phan Hùng Quang   - Phòng B103

Cán bộ quản lý khóa 47: Thầy Đỗ Huy Hoàng       - Phòng B103

Thời gian nộp hồ sơ:

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ đến hết ngày 06/3/2023.

Lưu ý: Sinh viên phân hiệu Đắk lắk nộp hồ sơ tại Phân hiệu.