Kế hoạch

Thông báo về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024
Thông báo về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024
 
Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024
Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024
 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2024
 
Thông báo về việc thu tiền Bảo hiểm Y tế năm 2024 đối với sinh viên các khóa 45,46 va 47 tại trụ sở chính
Thông báo về việc thu tiền Bảo hiểm Y tế năm 2024 đối với sinh viên các khóa 45,46 va 47 tại trụ sở chính
 
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH KHÓA 46
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH KHÓA 46
 
Thông báo :Về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thực hiện Kế hoạch 1665/KH-ĐHLHN ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội. Phòng Công tác sinh viên thông báo tới sinh viên toàn Trường một số nội dung sau:
 
Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2023
Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2023
 
NỘI DUNG TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 CÁC KHÓA 44, 45, 46 VÀ PHÂN HIỆU HỌC TRỰC TUYẾN
Các nội dung Chuyên đề theo Kế hoạch số 1285/KH-ĐHLHN ngày 074/2023 được đăntg tải trên Website Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch V/v Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 44,45,46 năm học 2022-2023
Kế hoạch V/v Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 44,45,46 năm học 2022-2023
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CA-DẮC-XTAN NĂM 2023
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (Thông tư số 06) và Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06 và chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2023 như sau:
 
Kế hoạch Tổ chức đối thoại Hiệu trưởng và người học năm 2022
Kế hoạch Tổ chức đối thoại Hiệu trưởng và người học
 
Kế hoạch Về việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2022
Kế hoạch Về việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2022
 
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG CÁC KHÓA 44, 45 VÀ 46 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
Danh sách sinh viên dự kiến hưởng học bổng được đăng tải trên cổng thông tin của trường, sinh viên kiểm tra đối chiếu kết quả học tập và rèn luyện. Nếu có thắc mắc, sinh viên làm đơn (nêu rõ nội dung) và gửi tới thầy, cô quản lý khóa của Phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2022 để kịp thời chỉnh sửa bổ sung. Quá thời hạn nêu trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.
 
Thông báo: Thu thập ý kiến, kiến nghị, đề xuất của học viên, sinh viên cho “Buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng và học viên, sinh viên"
Đây là một hoạt động thường niên trong Kế hoạch công tác năm 2021 – 2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng với toàn bộ sinh viên, học viên của Trường. Để việc giải đáp những vấn đề mà học viên, sinh viên đặt ra được hiệu quả, có hệ thống và thỏa đáng nhất.
 
Quyết định ban cán sự lâm thời khóa 47 đại học hệ chính quy năm học 2022 - 2023
Công nhận Ban cán sự lâm thời các lớp khóa 47 đại học hệ chính quy năm học 2022- 2023, gồm 114 sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo)
 
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 42 TỐT NGHIỆP NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm;
 
KH4240/KH-DHLHN TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐÓN TIẾP TÂN SINH VIÊN KHÓA 47
KH4240/KH-DHLHN TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐÓN TIẾP TÂN SINH VIÊN KHÓA 47
 
Lịch tuần sinh hoạt công dân - khám sức khoẻ khóa 47
Lịch tuần sinh hoạt công dân - khám sức khoẻ khóa 47
 
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 47 năm học 2022 - 2023
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 47 năm học 2022 - 2023
 
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt giữa cố vấn học tập giáo viên chủ nhiệm năm học 2022-2023 với sinh viên hệ Đại học chính quy
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt giữa cố vấn học tập giáo viên chủ nhiệm năm học 2022-2023 với sinh viên hệ Đại học chính quy