MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH KHÓA 46

Đăng vào 28/08/2023 11:14

THÔNG BÁO: MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH KHÓA 46
- Sinh viên đọc thông báo, quy trình và thông tin về lịch trình lên xe của từng lớp tại Link: https://drive.google.com/drive/folders/1dw43Za7Ki42UiYeuacgQY22OZ-Ggpbaq?usp=sharing

Danh sách cụ thể và lịch trình di chuyển đối với Khóa 46
I. Ngày 05/9/2023
1. Lớp 4601 - 4608 Thời gian xuất phát: 5h00 ngày 05/9/2023
Lịch trình: Trường Đại học Luật Hà Nội đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1
2. Lớp 4609 - 4615 Thời gian xuất phát: 5h30 ngày 05/9/2023
Lịch trình: Trường Đại học Luật Hà Nội đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1
3. Lớp 4616,4627 - 4635 và các sinh viên đăng ký học lại môn giáo dục quốc phòng
Thời gian xuất phát: 6h00 ngày 05/9/2023
Lịch trình: Trường Đại học Luật Hà Nội đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1

II. Ngày 06/9/2023
Lớp 4617-2626 Thời gian xuất phát: 5h00 ngày 06/9/2023
Lịch trình: Trường Đại học Luật Hà Nội đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Thủy Lợi (cơ sở Hưng Yên)