Thông báo: Thu thập ý kiến, kiến nghị, đề xuất của học viên, sinh viên cho “Buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng và học viên, sinh viên"

Đăng vào 19/12/2022 14:07

Thông báo: Thu thập ý kiến, kiến nghị, đề xuất của học viên, sinh viên cho “Buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng và học viên, sinh viên"

Link gửi ý kiến, kiến nghị, đề xuất online: https://forms.office.com/r/0wDKCVR9Yt

Đây là một hoạt động thường niên trong Kế hoạch công tác năm 2021 – 2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng với toàn bộ sinh viên, học viên của Trường. Để việc giải đáp những vấn đề mà học viên, sinh viên đặt ra được hiệu quả, có hệ thống và thỏa đáng nhất.

Trường tiến hành thu nhận những ý kiến đóng góp, thắc mắc, kiến nghị của sinh viên, học viên đến hết ngày 23/12/2022