DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG CÁC KHÓA 44, 45 VÀ 46 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Đăng vào 19/12/2022 14:54

Hội đồng xét học bổng nhà trường đã thống nhất xét cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cho sinh viên các khoá 44 và học kỳ 2 năm học 20212022 cho sinh viên khóa 45, 46:

Chi tiết thông báo xem tại: Thông báo

Danh sách sinh viên sự kiến hưởng học bổng:

Ngành Luật: Link

Ngành Luật TMQT: Link

Ngành Ngôn ngữ Anh: Link

Ngành Luật Kinh tế: Link

Phân Hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk: Link

Danh sách sinh viên dự kiến hưởng học bổng được đăng tải trên cổng thông tin của trường, sinh viên kiểm tra đối chiếu kết quả học tập và rèn luyện. Nếu có thắc mắc, sinh viên làm đơn (nêu rõ nội dung) và gửi tới thầy, cô quản lý khóa của Phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2022 để kịp thời chỉnh sửa bổ sung. Quá thời hạn nêu trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Khóa 44: Cô Phan Thùy Dương. Phòng B102

Khóa 45: Thầy Vũ Gia Hoàng. Phòng B103

Khóa 46: Thầy Phan Hùng Quang. Phòng B103