THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa 44, 45 và khoá 46

Đăng vào 07/12/2022 13:11

Thực hiện Kế hoạch 3103/KH-ĐHLHN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng học kỳ 2 năm học 2021-2022, việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các khóa 44, 45,và 46 học kỳ 2 năm học 2021-2022 đã được tiến hành theo quy định.

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện (ĐRL) của mình trong học kỳ 2, năm học 2021-2022 bằng cách sử dụng phần mềm đánh giá ĐRL trên Website theo đường link sau: http://58.186.31.127:8080/Practise

Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên có phản hồi về kết quả vui lòng phản hồi trực tiếp đến trưởng khóa quản lý, cụ thể:

  • Khóa 44: Cô Phan Thuỳ Dương - Phòng B102
  • Khóa 45: Thầy Vũ Gia Hoàng – Phòng B103
  • Khóa 46: Thầy Phan Hùng Quang – Phòng B103
  • Thời gian tiếp nhận phản hồi từ: 08/12/2022 – 10/12/2022./.