THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021- 2022 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC KHÓA 44, 45 VÀ KHÓA 46 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Đăng vào 07/10/2022 11:34

Chi tiết thông báo tại Link 

Link phần mềm đánh giá điểm rèn luyện: http://58.186.31.127:8080/practise