Khen thưởng - Kỷ luật

Quyết định Về việc cấp học bổng cho sinh viên các lớp Chất lượng cao học kỳ II năm học 2021 - 2022
Quyết định Về việc cấp học bổng cho sinh viên các lớp Chất lượng cao học kỳ II năm học 2021 - 2022
 
QĐ 5634/ Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập (kỳ 1 năm 2022 -2023 khóa 44, kỳ 2 năm học 2021-2022 khoá 45 và 46)
QĐ 5634/ Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập (kỳ 1 năm 2022 -2023 khóa 44, kỳ 2 năm học 2021-2022 khoá 45 và 46)
 
Quyết định 4306/QĐ-ĐHLHN Về việc khen thưởng thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc Khóa 47 đại học hệ chính quy
Chứng nhận và khen thưởng cho 19 sinh viên khóa 47 đại học hệ chính quy đạt danh hiệu Thủ khoa năm 2022 (có danh sách kèm theo)
 
Quyết định 4306/QĐ-ĐHLHN Về việc khen thưởng thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc Khóa 47 đại học hệ chính quy
Chứng nhận và khen thưởng cho 19 sinh viên khóa 47 đại học hệ chính quy đạt danh hiệu Thủ khoa năm 2022 (có danh sách kèm theo)
 
QĐ 3934QĐ-ĐHLHN Về việc kỷ luật sinh viên hệ Đại học chính quy văn bằng 2 do có hành vi vi phạm Quy chế học sinh, sinh viên
QĐ 3934QĐ-ĐHLHN Về việc kỷ luật sinh viên hệ Đại học chính quy văn bằng 2 do có hành vi vi phạm Quy chế học sinh, sinh viên
 
QĐ về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2020-2021
QĐ về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2020-2021
 
Khen thưởng sinh viên có thành tích trong các Cuộc thi
Khen thưởng sinh viên có thành tích trong các Cuộc thi
 
Quyết định khen thưởng Thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc Khoá 46 đại học hệ chính quy
Quyết định khen thưởng Thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc Khoá 46 đại học hệ chính quy
 
Quyết định khen thưởng, trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên trình độ đại học, Khóa 42 hệ chính quy đạt thành tích trong học tập.
Quyết định khen thưởng, trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên trình độ đại học, Khóa 42 hệ chính quy đạt thành tích trong học tập.
 
Quyết định Kỷ luật ngày 10 tháng 2 năm 2020
Quyết định Kỷ luật ngày 10 tháng 2 năm 2020
 
Quyết định Kỷ luật ngày 4 tháng 12 năm 2019
Quyết định Kỷ luật ngày 4 tháng 12 năm 2019
 
Quyết định Kỷ luật ngày 21 tháng 6 năm 2019
Quyết định Kỷ luật ngày 21 tháng 6 năm 2019
 
Quyết định Kỷ luật ngày 19 tháng 4 năm 2019
Quyết định Kỷ luật ngày 19 tháng 4 năm 2019
 
Quyết định Kỷ luật ngày 04 tháng 12 năm 2018
Quyết định kỷ luật đối với các sinh viên thuê và nhờ người đi học hộ, học thay.
 
Vi phạm kỷ luật hội nghị khi tham gia sự kiện của Trường
Tiếp Đoàn lãnh đạo Tổ chức Global Bridges, CHLB Đức.
 
Quyết định kỷ luật ngày 01 tháng 6 năm 2018
Quyết định kỷ luật đối với sinh viên nhờ người thi thay
 
Quyết định kỷ luật ngày 26 tháng 3 năm 2018
Quyết định đối với sinh viên nhờ người đi học thay và trộm cắp tài sản