Quyết định 4306/QĐ-ĐHLHN Về việc khen thưởng thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc Khóa 47 đại học hệ chính quy

Đăng vào 28/10/2022 14:38

Quyết định 4306/QĐ-ĐHLHN Về việc khen thưởng thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc Khóa 47 đại học hệ chính quy.

Chi tiết Quyết định và danh sách xem tại: QĐ4306-20-10-2022 về việc khen thưởng Thủ khoa Khóa 47 đại học hệ chính quy.pdf