Báo cáo việc làm của sinh viên K36

Đăng vào 30/03/2017 00:00

Báo cáo việc làm của sinh viên K36

Khảo sát nhằm thực hiện Công văn số 6396/BGDĐT- GDĐH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (tương ứng Khóa 36 của Trường Đại học Luật Hà Nội).

Kết quả khảo sát sơ bộ:

STT

NỘI DUNG KHẢO SÁT

TỶ LỆ

1

Số lượng sinh viên có việc làm

63,65%

2

Số lượng sinh viên chưa có việc làm đang học nâng cao

13%

3

Số lượng sinh viên chưa có việc làm 

23,35%

Báo cáo cụ thể: Xem tại đây