Thông báo

Chương trình học bổng AMCHAM 2019
Chương trình học bổng AMCHAM 2019
 
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên khóa 41,42 và 43
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên khóa 41,42 và 43
 
Thông báo tuyển dụng
Công ty Luật Vũ Anh tuyển dụng nhân sự năm 2019
 
Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 chưa có số tài khoản
Đề nghị sinh viên cung cấp Biên lại giao dịch hoặc giấy xác nhận số tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cho phòng Tài chính - kế toán (Phòng A102) Trước ngày 19/7/2019
 
Thông báo kế hoạch Lễ tốt nghiệp Khóa 40 và dâng hoa Phòng truyền thống ( Có bổ sung)
Thông báo kế hoạch Lễ tốt nghiệp Khóa 40 và dâng hoa Phòng truyền thống
 
Tuyền dụng nhân viên
Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng
 
Thông tin về ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019
Thông tin về ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019
 
Thông tin học bổng
Thông tin học bổng
 
Thông báo V/v cập nhật, bổ sung thông tin đối với tất cả sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v cập nhật, bổ sung thông tin đối với tất cả sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Quyết định Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên các khóa chính quy
Danh sách sinh viên các khóa chính quy thuộc diện miễn - giảm học phí năm 2019 (HK II 2018-2019 & HK I 2019-2020)
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL (WSS)
 
Thông báo về việc sinh viên chưa được thực hiện trả lại học phí học kỳ I năm 2018-2019
Thông báo về việc sinh viên chưa được thực hiện trả lại học phí học kỳ I năm 2018-2019
 
Thông báo về việc trả BHYT, trả lại tiền đóng BHYT và chốt danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2019
Thông báo về việc trả BHYT, trả lại tiền đóng BHYT và chốt danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2019
 
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội của sinh viên khóa 40,41,42 và 43
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội của sinh viên khóa 40,41,42 và 43
 
Báo cáo việc làm của sinh viên K38
Báo cáo việc làm của sinh viên K38
 
Thông báo tuyển dụng
Vision & Associates là một công ty tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực Tư vấn luật – Tư vấn sở hữu trí tuệ - Tư vấn đầu tư và kinh doanh.Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho vị trí Nhân viên Tư vấn Pháp lý tại Hà Nội.
 
Danh sách MGHP sinh viên K43 HK I 2018-2019
Danh sách MGHP sinh viên K43 HK I 2018-2019
 
Danh sách sinh viên K43 được trả lại học phí học kỳ I năm học 2018-2019
Danh sách sinh viên K43 được trả lại học phí học kỳ I năm học 2018-2019