[THÔNG BÁO] Về việc khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2024 đối với sinh viên K45, 46 và 47

Đăng vào 25/08/2023 09:21

[THÔNG BÁO]
Về việc khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2024 đối với sinh viên K45, 46 và 47

1. Danh sách sinh viên phải khai thông tin BHYT năm 2024 chi tiết tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18QLPp_0fQwlWoG7by21NzZ_i25B8zc6q/edit?usp=sharing&ouid=115415623593838836607&rtpof=true&sd=true
2. Sinh viên khai báo thông tin tại đường Link:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LhnbBQxs6kGowIRaOGthOBhcFxsOnDdAr5XBMB5wfOBURTcxUlU3Wk02TzdZWlEyT0I1MENYVjE5NC4u
Thời hạn đến hết ngày 10/9/2023
Trân trọng thông báo!
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - VÌ SINH VIÊN - TRÁCH NHIỆM - NHIỆT TÌNH - HIỆU QUẢ