Hoạt động thu hút nhân tài Việt Nam theo hình thức trực tuyến năm 2020"

Đăng vào 13/11/2020 14:17

Bộ Kinh tế Đài Loan sẽ tổ chức "Hoạt động thu hút nhân tài Việt Nam theo hình thức trực tuyến năm 2020" từ ngày 01 - 15-11-2020 (website:http://careers4u.tw/vietnam).
Thông tin chi tiết giới thiệu hoạt động: Nội dung