Bổ sung tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi

Đăng vào 05/11/2018 10:44

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO

Bổ sung tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi.

Chi tiết