Ủy ban chứng khoán Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2017

Đăng vào 29/11/2017 10:00

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017

Địa điểm nộp hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Thời gian nộp hồ sơ: Trong 05 ngày làm việc từ 8h00 ngày 18/12/2017 đến 17h00 ngày 22/12/2017

Thông tin cụ thể: Xem tại đây