Thông báo

Thông báo tuyển dụng
Công ty HONDA Việt Nam tuyển dụng.
 
Thông báo tuyển dụng
SHINHAN FRESH BANKER là chương trình tuyển dụng và đào tạo chuyên môn dành cho sinh viên mới tốt nghiệp và cử nhân dưới 2 năm kinh nghiệm
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng HTCPHT kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng HTCPHT kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng TCXH từ kỳ 2(2019-2020)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 hưởng TCXH từ kỳ 2(2019-2020)
 
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 miễn giảm học phí bổ sung kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
Danh sách sinh viên K41,42,43,44 miễn giảm học phí bổ sung kỳ 2(2019-2020) và kỳ 1 (2020-2021)
 
Thông báo tuyển dụng
Cao đẳng Y Hà Nội Tuyển dụng
 
Thông báo tuyển dụng
Cảng vụ hàng không miền bắc tuyển dụng.
 
Chương trình học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020 của Chính phủ Cộng hòa Indonesia.
Chương trình học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020 của Chính phủ Cộng hòa Indonesia.
 
Thông báo tuyển dụng
Thực hiện chính sách thu hút nhân tài về làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước
 
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ MGHP,HTCPHT,TCXH của sinh viên khóa 41,42,43 và 44
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ MGHP,HTCPHT,TCXH của sinh viên khóa 41,42,43 và 44
 
Thông báo tuyển dụng
Cảng vụ hàng không miền bắc tuyển dụng
 
Thông báo tuyển dụng
Công ty cổ phần ECK Việt Nam thống báo tuyển dụng
 
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH K44
Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn - giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Khóa 44
 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC KHÓA 44
Thực hiện theo kế hoạch số 3612/KH-ĐHLHN ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chương trình học bổng AMCHAM 2019
Chương trình học bổng AMCHAM 2019
 
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên khóa 41,42 và 43
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên khóa 41,42 và 43
 
Thông báo tuyển dụng
Công ty Luật Vũ Anh tuyển dụng nhân sự năm 2019
 
Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 chưa có số tài khoản
Đề nghị sinh viên cung cấp Biên lại giao dịch hoặc giấy xác nhận số tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cho phòng Tài chính - kế toán (Phòng A102) Trước ngày 19/7/2019
 
Thông báo kế hoạch Lễ tốt nghiệp Khóa 40 và dâng hoa Phòng truyền thống ( Có bổ sung)
Thông báo kế hoạch Lễ tốt nghiệp Khóa 40 và dâng hoa Phòng truyền thống
 
Tuyền dụng nhân viên
Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng