Thông báo

Thông tin về ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019
Thông tin về ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019
 
Thông tin học bổng
Thông tin học bổng
 
Thông báo V/v cập nhật, bổ sung thông tin đối với tất cả sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v cập nhật, bổ sung thông tin đối với tất cả sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Quyết định Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên các khóa chính quy
Danh sách sinh viên các khóa chính quy thuộc diện miễn - giảm học phí năm 2019 (HK II 2018-2019 & HK I 2019-2020)
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL (WSS)
 
Thông báo về việc sinh viên chưa được thực hiện trả lại học phí học kỳ I năm 2018-2019
Thông báo về việc sinh viên chưa được thực hiện trả lại học phí học kỳ I năm 2018-2019
 
Thông báo về việc trả BHYT, trả lại tiền đóng BHYT và chốt danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2019
Thông báo về việc trả BHYT, trả lại tiền đóng BHYT và chốt danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2019
 
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội của sinh viên khóa 40,41,42 và 43
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội của sinh viên khóa 40,41,42 và 43
 
Thông báo tuyển dụng
Vision & Associates là một công ty tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực Tư vấn luật – Tư vấn sở hữu trí tuệ - Tư vấn đầu tư và kinh doanh.Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho vị trí Nhân viên Tư vấn Pháp lý tại Hà Nội.
 
Danh sách MGHP sinh viên K43 HK I 2018-2019
Danh sách MGHP sinh viên K43 HK I 2018-2019
 
Danh sách sinh viên K43 được trả lại học phí học kỳ I năm học 2018-2019
Danh sách sinh viên K43 được trả lại học phí học kỳ I năm học 2018-2019
 
Giá điện cho sinh viên thuê nhà ở
Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội
 
Thông báo thu BHYT đợt 2 (2018-2019)
Kèm danh sách sinh viên chưa đóng tiền bảo hiểm y tế
 
Danh sách Hỗ trợ chi phí học tập K43 Học kỳ 1 2018-2019
Danh sách Hỗ trợ chi phí học tập K43 Học kỳ 1 2018-2019
 
Danh sách sinh viên K43 hưởng Trợ cấp xã hội từ HK I 2018-2019
Danh sách sinh viên K43 hưởng Trợ cấp xã hội từ HK I 2018-2019
 
Thông báo về việc khám sức khỏe bổ sung vào Trường với Khóa 43 và LTCQ02
Thông báo về việc khám sức khỏe bổ sung vào Trường với Khóa 43 và LTCQ02
 
Về việc nhận lại tiền thừa Bảo hiểm y tế Khóa 43
Thông báo Về việc nhận lại tiền thừa Bảo hiểm y tế Khóa 43
 
Chế độ chính sách cho sinh viên các khóa 40, 41 & 42 HK I năm học 2018 - 2019
DS sinh viên khóa 40, 41 & 42 được hưởng chế độ MGHP, HTCPHT, TCXH học kỳ I năm học 2018 - 2019