Vi phạm kỷ luật hội nghị khi tham gia sự kiện của Trường

Đăng vào 11/10/2018 08:32
  1.  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  09 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Vi phạm kỷ luật hội nghị khi tham gia sự kiện của Trường

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội về việc huy động sinh viên tham dự buổi Tiếp Đoàn lãnh đạo Tổ chức Global Bridges, CHLB Đức do TS. Hans Albrecht, chủ tịch Global Bridges, chủ tịch tập đoàn Nordwind Capital dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng Công tác sinh viên đã thông báo đến cán bộ các lớp gửi danh sách sinh viên đến tham dự buổi tiếp đón Đoàn nhưng vẫn có các bạn sinh viên vi phạm kỷ luật vắng mặt không có lý do.

Phòng Công tác sinh viên nhắc nhở và phê bình các sinh viên vi phạm kỷ luật, sinh viên vi phạm sẽ bị trừ điểm rèn luyện. Phòng Công tác sinh viên sẽ gửi danh sách báo cáo về các Khoa quản lý sinh viên, Chi bộ sinh viên, Ban chấp hành Đoàn thanh niên để xem xét, đánh giá sinh viên. Trường hợp sinh viên tiếp tục vi phạm, Phòng Công tác sinh viên sẽ tập hợp danh sách, báo cáo Hội đồng kỷ luật của nhà Trường để họp xét kỷ luật.

Chi tiết danh sách các bạn sinh viên vi phạm kỷ luật trong sự kiện của nhà Trường như sau.

STT

Lớp

MSSV

HỌ TÊN

1

4119

411924

Nguyễn Thị Loan

2

411908

Lê Khánh Ly

3

411948

Lê Minh Nguyệt

4

411935

Lê Thị Phương Thảo

5

411913

Phan Văn Nghĩa

6

411902

Khoa Thị Hồng Nhung

7

411910

Đoàn Thị Hoàn

8

411946

Nguyễn Thị Minh Huyền

9

411915

Lê Thị Tâm

10

411906

Lò Thị Ngọc Hà

11

411907

Nguyễn Thị Hạnh

12

411938

Nguyễn Thanh Huyền

13

4120

412003

Nguyễn Văn Phương

14

412024

Bàn thị Piền

15

412012

Nguyễn Hoài Thu

16

412034

Nguyễn Thị Thu

17

412009

Đỗ Văn Thụ

18

412017

Phạm Thị Quỳnh Trang

19

412008

Vũ Thị Thu Trang

20

412022

Lý Thị Ánh Tuyết

21

4121

412101

Lê Mạnh Cường

22

412102

Nguyễn Thị Vân Anh

23

412104

Nghiêm Văn Vượng

24

412106

Đặng Hồng Đức

25

412107

Đinh Thu Hà

26

412108

Phạm Thị Nụ

27

412109

Nguyễn Khắc Thắng

28

412110

Nguyễn Việt Dương

29

412111

Nguyễn Thị Ngân

30

412113

Nguyễn Ngọc Thiêm

31

412115

Nguyễn Thị Thu Hằng

2

 

PHÓ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

(đã ký)

 

Vũ Phương Đông

Download