Lớp tập huấn hướng nghiệp năm 2017 và Tập sự tại Văn phòng Luật sư Vilaf- Hồng Đức

Đăng vào 19/08/2017 00:00

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VILAF- HỒNG ĐỨC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2017 VÀ TUYỂN CHỌN TẬP SỰ VIÊN TẠI VĂN PHÒNG

XEM THÊM THÔNG TIN CỦA LỚP HỌC : Tại đây